Zenless Zone Zero

Discover the Golden Age of Video Games with our (Z.Z.Z) Collection

Buy now

Wuthering Waves

Resonators are waiting for you on a journey to reclaim your lost memories.

Explore now

Genshin Impact

Buy a Genshin account in 3 easy steps & start enjoying playing the game.

Buy now

Credit Cards

New payment methods are available: Visa, Mastecard, Local Transfer & more...

Try it now

Bắt đầu cuộc hành trình mới của bạn trong 10s

Tài khoản sẽ được chuyển ngay sau khi thanh toán thành công, sau đó, tài khoản sẽ được chuyển về qua email của bạn.

Mua tài khoản

Chương trình khách hàng thân thiết

Đặt hàng, nhận xu và trao đổi mã giảm giá cho những đơn tiếp theo của bạn.

Tìm hiểu thêm

Chỉ trong vòng 10s

Các nền tảng khác yêu cầu bạn đợi 10 - 60 phút để nhận tài khoản của mình sau khi thanh toán được kiểm tra. Hệ thống của chúng tôi là hoàn toàn tự động. Khi bạn đã thanh toán xong, các tài khoản sẽ có thể đăng nhập ngay lập tức.

∞ BẢO ĐẢM TRỌN ĐỜI

Có điều gì xảy ra với tài khoản đã mua của bạn không? Đừng lo lắng, chúng tôi đã hỗ trợ bạn. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn khôi phục các tài khoản đã mua của mình nhiêu lần tùy thích và / hoặc giao dịch cho bạn các tài khoản tương tự mới nếu chúng tôi gây ra lỗi.

Hỗ trợ 24/7

Chúng tôi có những người ủng hộ trên khắp thế giới, có sẵn cho mọi múi giờ và thông thạo tiếng Anh/Việt. Ngoài ra, chúng tôi cũng áp dụng một con bot thông minh để hỗ trợ bạn trong suốt hành trình của bạn với chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất mà bạn cần.

Tài khoản Wild Rift

Xem tất cả
Starter Account - AR10 Guaranteed 450-470 draws
Genshin Impact Starter Account - AR10 Guaranteed 450-470 draws
(15)
Sale price$13.99
Còn Hàng
Best-Seller
Starter Account - AR44 Guaranteed 340-360 draws
Genshin Impact Starter Account - AR44 Guaranteed 340-360 draws
(4)
Sale price$9.99
Còn Hàng
Best-Seller
Starter Account - AR10 Guaranteed 160-170 drawsStarter Account - AR10 Guaranteed 160-170 draws
Genshin Impact Starter Account - AR10 Guaranteed 160-170 draws
(2)
Sale price$3.99
Hết hàng
[America] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail][America] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail]
Genshin Impact [America] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail]
(4)
Sale price$5.00
Còn Hàng
[EU] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail][EU] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail]
Genshin Impact [EU] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail]
(1)
Sale price$5.00
Còn Hàng
[Asia] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail][Asia] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail]
Genshin Impact [Asia] Starter AR10 - Character Selection [UnsetGmail]
(0)
Sale price$5.00
Hết hàng

Tài khoản Genshin Impact

Xem hết
Exclusive
[Asia] AR58 - Xiao, Kazuha, Wanderer, Zhongli, Yelan, Wriothesley, Furina, Navia, Xianyun, Yae Miko, Nahida, Keqing, Diluc, Neuvillette(C1), Mona(C1), Jean(C1), Qiqi(C2), Tighnari(C3), Raiden Shogun(C3)[Asia] AR58 - Xiao, Kazuha, Wanderer, Zhongli, Yelan, Wriothesley, Furina, Navia, Xianyun, Yae Miko, Nahida, Keqing, Diluc, Neuvillette(C1), Mona(C1), Jean(C1), Qiqi(C2), Tighnari(C3), Raiden Shogun(C3)
Genshin Impact [Asia] AR58 - Xiao, Kazuha, Wanderer, Zhongli, Yelan, Wriothesley, Furina, Navia, Xianyun, Yae Miko, Nahida, Keqing, Diluc, Neuvillette(C1), Mona(C1), Jean(C1), Qiqi(C2), Tighnari(C3), Raiden Shogun(C3)
(0)
Sale priceTừ $269.00
Còn Hàng
Exclusive
[America] AR55 - Keqing, Jean, Tighnari, Diluc, Dehya, Clorinde(C6)[America] AR55 - Keqing, Jean, Tighnari, Diluc, Dehya, Clorinde(C6)
Genshin Impact [America] AR55 - Keqing, Jean, Tighnari, Diluc, Dehya, Clorinde(C6)
(0)
Sale priceTừ $249.00
Còn Hàng
Premium
[Eu] AR59 - Ayaka, Kazuha, Raiden Shogun, Yelan, Zhongli, Ganyu, Nahida, Alhaitham, Hu Tao, Cyno(C1), Keqing(C1), Qiqi(C2)[Eu] AR59 - Ayaka, Kazuha, Raiden Shogun, Yelan, Zhongli, Ganyu, Nahida, Alhaitham, Hu Tao, Cyno(C1), Keqing(C1), Qiqi(C2)
Genshin Impact [Eu] AR59 - Ayaka, Kazuha, Raiden Shogun, Yelan, Zhongli, Ganyu, Nahida, Alhaitham, Hu Tao, Cyno(C1), Keqing(C1), Qiqi(C2)
(0)
Sale priceTừ $159.00
Còn Hàng
Premium
[Asia] AR58 - Eula, Navia, Raiden Shogun, Arlecchino, Kazuha, Yae Miko, Nahida, Venti, Neuvillette, Tartaglia, Wanderer, Kokomi, Keqing, Nilou, Jean, Dehya, Mona(C1), Diluc(C2)[Dead:f][Asia] AR58 - Eula, Navia, Raiden Shogun, Arlecchino, Kazuha, Yae Miko, Nahida, Venti, Neuvillette, Tartaglia, Wanderer, Kokomi, Keqing, Nilou, Jean, Dehya, Mona(C1), Diluc(C2)[Dead:f]
Genshin Impact [Asia] AR58 - Eula, Navia, Raiden Shogun, Arlecchino, Kazuha, Yae Miko, Nahida, Venti, Neuvillette, Tartaglia, Wanderer, Kokomi, Keqing, Nilou, Jean, Dehya, Mona(C1), Diluc(C2)[Dead:f]
(0)
Sale priceTừ $169.00
Còn Hàng
Premium
[America] AR56 - Hu Tao, Raiden Shogun, Wriothesley, Yoimiya, Yelan, Lyney, Ayato, Keqing, Mona(C1), Tighnari(C2)[America] AR56 - Hu Tao, Raiden Shogun, Wriothesley, Yoimiya, Yelan, Lyney, Ayato, Keqing, Mona(C1), Tighnari(C2)
Genshin Impact [America] AR56 - Hu Tao, Raiden Shogun, Wriothesley, Yoimiya, Yelan, Lyney, Ayato, Keqing, Mona(C1), Tighnari(C2)
(0)
Sale priceTừ $99.00
Còn Hàng
[Asia] AR56 - Zhongli, Ganyu, Raiden Shogun, Kokomi, Yelan, Tartaglia, Wanderer, Nahida, Jean(C1), Keqing(C1)[Asia] AR56 - Zhongli, Ganyu, Raiden Shogun, Kokomi, Yelan, Tartaglia, Wanderer, Nahida, Jean(C1), Keqing(C1)
Genshin Impact [Asia] AR56 - Zhongli, Ganyu, Raiden Shogun, Kokomi, Yelan, Tartaglia, Wanderer, Nahida, Jean(C1), Keqing(C1)
(0)
Sale priceTừ $79.00
Còn Hàng
Limited Skins
[America]Ar4: Ellen,Nekomata[America]Ar4: Ellen,Nekomata
Zenless Zone Zero [America]Ar4: Ellen,Nekomata
(0)
Sale priceTừ $19.00
Còn Hàng
Exclusive
[America] AR60 - Xiao, Zhongli, Jean, Shenhe, Ayaka, Venti, Ganyu, Albedo, Hu Tao, Kazuha, Yae Miko, Cyno, Tighnari, Arleccino, Diluc, Dehya, Raiden Shoun(C1), Furina(C1), Qiqi(C2), Keqing(C2), Mona(C3)[Dead:g][America] AR60 - Xiao, Zhongli, Jean, Shenhe, Ayaka, Venti, Ganyu, Albedo, Hu Tao, Kazuha, Yae Miko, Cyno, Tighnari, Arleccino, Diluc, Dehya, Raiden Shoun(C1), Furina(C1), Qiqi(C2), Keqing(C2), Mona(C3)[Dead:g]
Genshin Impact [America] AR60 - Xiao, Zhongli, Jean, Shenhe, Ayaka, Venti, Ganyu, Albedo, Hu Tao, Kazuha, Yae Miko, Cyno, Tighnari, Arleccino, Diluc, Dehya, Raiden Shoun(C1), Furina(C1), Qiqi(C2), Keqing(C2), Mona(C3)[Dead:g]
(0)
Sale priceTừ $279.00
Còn Hàng
Premium
[Eu] AR59 - Zhongli, Yoimiya, Wanderer, Alhaitham, Klee, Kokomi, Neuvillette, Nahida, Keqing, Ayaka, Tighnari(C1), Cyno(C1), Mona(C1),Jean(C1)[Dead:g][Eu] AR59 - Zhongli, Yoimiya, Wanderer, Alhaitham, Klee, Kokomi, Neuvillette, Nahida, Keqing, Ayaka, Tighnari(C1), Cyno(C1), Mona(C1),Jean(C1)[Dead:g]
Genshin Impact [Eu] AR59 - Zhongli, Yoimiya, Wanderer, Alhaitham, Klee, Kokomi, Neuvillette, Nahida, Keqing, Ayaka, Tighnari(C1), Cyno(C1), Mona(C1),Jean(C1)[Dead:g]
(0)
Sale priceTừ $129.00
Còn Hàng
Premium
[America] AR57 - Zhongli, Yelan, Venti, Alhaitham, Tighnari, Qiqi, Jean, Neuvillette, Diluc, Dehya(C1), Hu Tao(C2)[America] AR57 - Zhongli, Yelan, Venti, Alhaitham, Tighnari, Qiqi, Jean, Neuvillette, Diluc, Dehya(C1), Hu Tao(C2)
Genshin Impact [America] AR57 - Zhongli, Yelan, Venti, Alhaitham, Tighnari, Qiqi, Jean, Neuvillette, Diluc, Dehya(C1), Hu Tao(C2)
(0)
Sale priceTừ $69.00
Còn Hàng
Premium
[Asia] AR56 - Tartaglia, Kazuha, Xiao, Diluc, Wanderer, Keqing, Klee, Jean, Ayaka(C1)[Asia] AR56 - Tartaglia, Kazuha, Xiao, Diluc, Wanderer, Keqing, Klee, Jean, Ayaka(C1)
Genshin Impact [Asia] AR56 - Tartaglia, Kazuha, Xiao, Diluc, Wanderer, Keqing, Klee, Jean, Ayaka(C1)
(0)
Sale priceTừ $49.00
Còn Hàng
[America] AR49 - Ayaka, Yoimiya, Keqing, Itto, Venti, Jean, Mona(C1)[America] AR49 - Ayaka, Yoimiya, Keqing, Itto, Venti, Jean, Mona(C1)
Genshin Impact [America] AR49 - Ayaka, Yoimiya, Keqing, Itto, Venti, Jean, Mona(C1)
(0)
Sale priceTừ $29.00
Còn Hàng
Premium
[Eu]Tl70 - Boothill,Sparkle,Jing Yuan,Seele,Welt,Himeko,Luocha,Acheron(E1),Bronya(E1),Bailu(E2)[Eu]Tl70 - Boothill,Sparkle,Jing Yuan,Seele,Welt,Himeko,Luocha,Acheron(E1),Bronya(E1),Bailu(E2)
Honkai: Star Rail [Eu]Tl70 - Boothill,Sparkle,Jing Yuan,Seele,Welt,Himeko,Luocha,Acheron(E1),Bronya(E1),Bailu(E2)
(0)
Sale priceTừ $129.00
Còn Hàng
Premium
[America] AR68 - Jade,Ruan Mei,jingliu,Blade,Luocha,Bronya,Welt,Argenti,Bailu,Dr.Ratio,Bailu(E1)[America] AR68 - Jade,Ruan Mei,jingliu,Blade,Luocha,Bronya,Welt,Argenti,Bailu,Dr.Ratio,Bailu(E1)
Honkai: Star Rail [America] AR68 - Jade,Ruan Mei,jingliu,Blade,Luocha,Bronya,Welt,Argenti,Bailu,Dr.Ratio,Bailu(E1)
(0)
Sale priceTừ $129.00
Còn Hàng
Exclusive
[Asia] TL70 - Jingliu, Fu Xuan, Gepard, Bronya, Yanqing, Welt, Dr.Ratio, Robin(E1), Huohuo(E1), Bailu(E1),Clara(E1),Kafka(E1),Himeko(E1),Acheron(E2)[Asia] TL70 - Jingliu, Fu Xuan, Gepard, Bronya, Yanqing, Welt, Dr.Ratio, Robin(E1), Huohuo(E1), Bailu(E1),Clara(E1),Kafka(E1),Himeko(E1),Acheron(E2)
Honkai: Star Rail [Asia] TL70 - Jingliu, Fu Xuan, Gepard, Bronya, Yanqing, Welt, Dr.Ratio, Robin(E1), Huohuo(E1), Bailu(E1),Clara(E1),Kafka(E1),Himeko(E1),Acheron(E2)
(0)
Sale priceTừ $199.00
Còn Hàng
[Eu] Ar4: Lycaon
Zenless Zone Zero [Eu] Ar4: Lycaon
(0)
Sale priceTừ $19.00
Còn Hàng
Exclusive
[Eu] AR70 - Robin, Acheron, Sparkle, Huohuo, Jingliu, Blade, Jing Yuan, Seele, Bronya, Himeko, Clara, Gepard(E1), Welt(E3)[Eu] AR70 - Robin, Acheron, Sparkle, Huohuo, Jingliu, Blade, Jing Yuan, Seele, Bronya, Himeko, Clara, Gepard(E1), Welt(E3)
Honkai: Star Rail [Eu] AR70 - Robin, Acheron, Sparkle, Huohuo, Jingliu, Blade, Jing Yuan, Seele, Bronya, Himeko, Clara, Gepard(E1), Welt(E3)
(0)
Sale priceTừ $259.00
Còn Hàng
Exclusive
[America] TL70 - Acheron,Huohuo,Dan Heng,Seele,Silver Wolf,Kafka,Yanqing,Welt,Bailu(E1),Clara(E1),Bronya(E1),Bronya(E1),Gepard(E3)[America] TL70 - Acheron,Huohuo,Dan Heng,Seele,Silver Wolf,Kafka,Yanqing,Welt,Bailu(E1),Clara(E1),Bronya(E1),Bronya(E1),Gepard(E3)
Honkai: Star Rail [America] TL70 - Acheron,Huohuo,Dan Heng,Seele,Silver Wolf,Kafka,Yanqing,Welt,Bailu(E1),Clara(E1),Bronya(E1),Bronya(E1),Gepard(E3)
(0)
Sale priceTừ $209.00
Hết hàng
Premium
[Eu] TL70 - Acheron, Danheng, Jingliu, Fu Xuan, Silver Wolf, Bronya, Luocha, Gepard, Bailu(E1), Welt(E2)[Eu] TL70 - Acheron, Danheng, Jingliu, Fu Xuan, Silver Wolf, Bronya, Luocha, Gepard, Bailu(E1), Welt(E2)
Honkai: Star Rail [Eu] TL70 - Acheron, Danheng, Jingliu, Fu Xuan, Silver Wolf, Bronya, Luocha, Gepard, Bailu(E1), Welt(E2)
(0)
Sale priceTừ $129.00
Hết hàng
Exclusive
[Asia] TL70 - Ruan Mei,Dan Heng,Blade,Jing Yuan,Luocha,Clara,Seele,Welt,Himeko,Acheron,Jingliu(E1)[Asia] TL70 - Ruan Mei,Dan Heng,Blade,Jing Yuan,Luocha,Clara,Seele,Welt,Himeko,Acheron,Jingliu(E1)
Honkai: Star Rail [Asia] TL70 - Ruan Mei,Dan Heng,Blade,Jing Yuan,Luocha,Clara,Seele,Welt,Himeko,Acheron,Jingliu(E1)
(0)
Sale priceTừ $129.00
Còn Hàng
Premium
[Asia] TL70 -  Acheron,Black Swan,Bailu,Fu Xuan,Seele,Silver Wolf,Gepard,Clara(E1),Kafka(E1),Welt(E1)[Asia] TL70 -  Acheron,Black Swan,Bailu,Fu Xuan,Seele,Silver Wolf,Gepard,Clara(E1),Kafka(E1),Welt(E1)
Honkai: Star Rail [Asia] TL70 - Acheron,Black Swan,Bailu,Fu Xuan,Seele,Silver Wolf,Gepard,Clara(E1),Kafka(E1),Welt(E1)
(0)
Sale priceTừ $109.00
Còn Hàng
[Eu] TL48 - Jingliu, Aventurine, Yanqing, Bailu, Clara[Eu] TL48 - Jingliu, Aventurine, Yanqing, Bailu, Clara
Honkai: Star Rail [Eu] TL48 - Jingliu, Aventurine, Yanqing, Bailu, Clara
(0)
Sale priceTừ $29.00
Còn Hàng
[Asia] TL68 -  Black Swan, Ruan Mei, Dan Heng, Bronya, Bailu, Himeko (E1), Fu Xuan (E2), Clara (E4)[Asia] TL68 -  Black Swan, Ruan Mei, Dan Heng, Bronya, Bailu, Himeko (E1), Fu Xuan (E2), Clara (E4)
Honkai: Star Rail [Asia] TL68 - Black Swan, Ruan Mei, Dan Heng, Bronya, Bailu, Himeko (E1), Fu Xuan (E2), Clara (E4)
(0)
Sale priceTừ $139.00
Còn Hàng
Premium
[Asia] Tl:70 - Robin, Acheron, Aventurine, Dan Heng, Jing Yuan, Luocha, Seele, Bailu, Yanqing, Jingliu(E1), Bronya(E1), Welt(E1), Himeko(E1),[Asia] Tl:70 - Robin, Acheron, Aventurine, Dan Heng, Jing Yuan, Luocha, Seele, Bailu, Yanqing, Jingliu(E1), Bronya(E1), Welt(E1), Himeko(E1),
Honkai: Star Rail [Asia] Tl:70 - Robin, Acheron, Aventurine, Dan Heng, Jing Yuan, Luocha, Seele, Bailu, Yanqing, Jingliu(E1), Bronya(E1), Welt(E1), Himeko(E1),
(0)
Sale priceTừ $159.00
Còn Hàng

Recently viewed

Game Blogs

Xem tất cả
Wuthering Waves After Patch Updates: Genshin Would Never

Wuthering Waves After Patch Updates: Genshin Would Never

When the open-world RPG Genshin Impact launched in September 2020, gamers and journalists alike were furiously quick to dismiss HoYoverse (MiHoYo i...
Wuthering Wave Launch Days Report: Bugs and performance issues running wild

Wuthering Wave Launch Days Report: Bugs and performance issues running wild

Wuthering Waves is finally out, and a lot of players who've been keen on the open-world action game are diving in and having a blast. However, that...
Everything we know about the Launch of Wuthering Waves

Everything we know about the Launch of Wuthering Waves

Kuro Games' much-anticipated Gacha game, aiming to take on the likes of Genshin Impact and Honkai Star Rail launches soon and has garnered an aston...

Công thanh toán được chấp nhận

Thêm chi tiết